101 people signed the petition since August 06, 2012

Salvati dreptul la vot al romanilor din diaspora

Stimate Domnule Presedinte al Comisiei Europene Prin prezenta adresă, noi, reprezentanţii cetăţenilor români rezidenţi în diferite state ale Uniunii Europene, dar şi din state aflate în afara spaţiului comunitar, dorim să vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte privind încălcarea unor drepturi fundamentale de către Guvernul României în ceea ce priveşte statutul nostru de cetăţeni români aflaţi temporar cu reşedinţa în alte state sau cu domiciuliul permanent în diferite state al Uniunii Europene. România traversează o criză politică fără precedent, prin declanşarea de către Parlamentul României a procedurii de suspendare a Preşedintelui României în doar două zile. Astfel, în data de 29 iulie a avut loc referendumul naţional la care au fost invitaţi să se pronunţe pentru demiterea Preşedintelui toţi cetăţenii români din România şi din întreaga lume, în total 18.292.514, conform datelor prezentate de către Guvernul României.Potrivit legislaţiei româneşti, pentru ca referendumul să fie validat este necesar să se prezinte la vot peste 50% din populaţia cu drept de vot. Având în vedere că la încheierea procesului de votare s-au prezentat doar 46,24%, în total 8.459.053 cetăţeni români, acest rezultat, într-o democraţie funcţională, impunea acceptarea înfângerii de către coaliţia politică care a declanşat acest proces. Guvernul României, organizatorul referendumului, a depus imediat după înceheiare acestui proces o contesataţie la Curtea Constituţională prin care susţine că numărul cetăţenilor români care formează cvorumul necesar pentru demiterea Preşedintelui României trebuie modificat, întrucât lista prezentată iniţial de 18.292.514 nu este reală. În urma acestei contestaţii, Curtea Constituţională a României a cerut Guvernului României clarificări în ceea ce priveşte lista de cetăţeni români care pot forma cvorumul necesar în ceea ce priveşte referendumul organizat. Astfel, Guvernul României, în loc să prezinte o cifră exactă a cetăţenilor români cu drept de vot, a declanşat un întreg proces prin care doreşte, sub pretextul unor proceduri create post-referendum, să micşoreze numărul cetăţenilor români cu drept de vot care formează acest cvorum şi să prezinte Curţii Constituţionale o nouă cifră mult mai mică faţă de cea prezentată în momentul organizării referendumului. În acest context, Guvernul României a declanşat o procedură de reactualizare a listelor electorale sub pretextul că vor fi incluşi în aceste liste doar cetăţenii români care sunt prezenţi pe teritoriul naţional şi vor fi excluşi toţi cei peste 3.000.000 de cetăţeni români, aflaţi temporar peste hotarele României, sau cei care au domiciuliul permanent în alte state. În acest fel se încalcă flagrant un drept fundamental garantat de Constituţia României şi anume art. 36, care spune că „Cetăţenii au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv” . Considerăm că Guvernul României produce un abuz fără precedent separând cetăţenii români în două categorii, a celor care locuiesc permanent pe teritoriul naţional şi a celor care temporar sau permanent au domciuliul în altă ţară din Uniunea Europeană. Această discriminare ne determină să protestăm şi vă solicităm sprijinul pentru a interveni imediat şi a solicita Guvernul României să nu separe cetăţenii români în mai multe categorii şi să respecte cifra prezentată odată cu declanşarea referendumului de demitere a Preşedintelui României. Dorim să vă mulţumim şi sperăm ca acest demers va găsi ecoul necesar pentru a apăra o societate democratic aflată în dificultate. Domnului José Manuel Barroso, Presedintele Comisiei Europene In numele romanilor cu domiciliul in diferite state al Uniunii Europene semneaza: Daniel Tecu, Federatia Asociatiilor de Romani din Europa - Presedinte

View Signatures without signing

Sign Petition

To sign this petition, enter your name and e-mail address below.

We will not sell or give away your email address to any third party!